Alsós intézkedések Április 19-étől

Kedves Szülők!

Az alsó tagozatosok biztonsága érdekében a 3. és 4. osztályosok 2021. április 19-e hétfőtől egyelőre május 10-éig a felső tagozat épületében tanulnak.
A napközit is itt vehetik igénybe.
Az 1-2. évfolyam az alsó tagozatos épületben marad.
Napi legalább 2 maszkot biztosítsanak gyermekeik számára, mert a maszk használata kötelező lesz az épületben.
Az iskolában biztosított a kézfertőtlenítő, de aki szeretné, saját kézfertőtlenítőt is használhat.
Hívják fel gyermekeik figyelmét az óvó-védő intézkedések fokozott betartására (az iskolában nincs ölelkezés, pacsi, puszi…)
Gyakoribbá tesszük az udvari órákat az időjárásnak megfelelően.
Testnevelés órára melegítőt is kérünk.
45 perces órákat tartunk.
Megoldjuk a tanítási órák délelőtti megtartását az iskolaotthonban is, hogy délután lehetőségük legyen hazavinni gyermekeiket.
Aki a járványveszély miatt nem engedi gyermekét iskolába: – írjon levelet az igazgato@kartal-konyves.hu vagy a kartaliiskola@gmail.com címre,
– az osztályfőnököknek is jelezze ezt a szándékát,
– az élelmezésvezetőnél mondja le az étkezést (prokaine.ildiko@gmail.com vagy 06 30 612 7564).
A jelenléti nevelés – oktatás során az oktatás az intézmény területén zajlik, tehát nincs lehetőség a tantermen kívüli digitális oktatásra. Ebben az időszakban nincsenek online órák.
Intézményünk pedagógusai törekedni fognak arra, hogy az esetlegesen távol maradó tanulók nagyobb óraszámú hiányzásnál is értékelhetőek legyenek, de ez szoros együttműködést igényel a távollévő tanulóktól és gondviselőiktől.
Az esetlegesen távolmaradó tanuló gondviselőjének a feladata, hogy gondoskodjon a tanuló felkészítéséről (házi feladatok, órai munkák elkészítése). Ezeket a DKT Órai feladat és Házi feladat menüjében találják meg.

Üdvözlettel,
Iskolavezetés

Previous Article
Next Article